13.09.2012

VORTRAG/ SYMPOSIUM
proLignum

'Dachausbau im Zentrum Wiens'
'wood in the city'/ Medzinárodný seminár/ Drevo v meste - Zahustovanie a transformácia mestského priestoru

Banská Bystrica, Slowakei
am 24.11.2011zurück